En aquest web podeu accedir als continguts treballats als Projectes d’Innovació Pedagògica sobre competències bàsiques del curs 2009-10.
Hi trobareu informació dels diferents mòduls treballats,  així com exemples dels  documents elaborats per diferents centres dels quasi cent que participaren, que vos poden servir com a punt de partida per conèixer el que comporta el treball de les competències bàsiques.
Per accedir a tot el material convé que utilitzeu l’explorador mozilla.
Tots els materials per al desenvolupament de les tasques es poden copiar i enganxar en un document openoffice o word.

El més recent

  • Tot comença...
  • Treball cooperatiu

    Grup de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups on els alumnes treballen conjuntament de forma coordinada per tal de resoldre les tasques acadèmiques i aprofundir en el seu aprenentatge. Es tracta d'una forma d'organitzar l'aula i les tasques que s'hi realitzen de manera que els objectius dels components de cada grup estan estretament vinculats, cadascun d'aquests grups només pot assolir els seus objectius si la resta aconsegueix assolir els altres.